Rekenen

 Methode Alles Telt

 1. halfjaartoets (HJT)

  1. Deze toets komt uit Sompact, blauwe map.

  2. De kinderen maken steeds de halfjaartoets voorafgaand aan het verwerken van de lesstof. (voorbeeld: een leerling zou moeten starten met blok 1 van groep 5. Het kind maakt dan eerst toets 5A, deze gaat over blok 1 t/m 6 van groep 5).

 2. HJT nakijken en leerkrachtformulier invullen (hoeveel gemaakte opgaven zijn goed).

 3. Fouten analyseren/evt. bespreken met kind

 4. Alles met score 4 of lager opnemen in leerplan. Bij scores 4 opletten op wat de gemaakte fout precies is en alleen dat laten oefenen.

 5. Het leerplan/sneltreintraject vindt je in Sompact, rode map.

 6. Sneltreintraject invullen: markeren wat gemaakt MOET worden.

 7. Afhankelijk van leertempo van het kind 2 tot 5 keer per week

 8. Inplannen op weektaak:

  1. Lln met meer moeite rekenen vaker.

  2. Lln met meer moeite maken een beperkt aantal verschillende soorten taken per dag.

 9. Aantal opdrachten per keer rekenen:

  1. T/m groep 5: 2 tot 3

  2. Groep 6 t/m 8: 3 tot 4

 10. Automatiseren (+ – : x)

  1. Minimaal 3 keer per week

  2. Blijvend herhalen tot aan groep 8!!!!

  3. Vereist tempo: 100 sommen per 4 minuten, of twee keer achter elkaar 90-99 sommen in 4 minuten op hetzelfde onderdeel.

  4. www.sommenmaker.nl

  5. Opbouw:

1. + tot 10

6. x 6 t/m 10

11. + tot 50

16. : 11 t/m 15

2. – tot 10

7. x 1 t/m 10

12. – tot 50

17. + tot 1000

3. + tot 20

8. : 1 t/m 5

13. + tot 100

18. – tot 1000

4. – tot 20

9. : 6 t/m 10

14. – tot 100

19. x 16 t/m 20

5. x 1 t/m 5

10. : 1 t/m 10

15. x 11 t/m 15

20. : 16 t/m 20

 Rekentijgers

 1. Aanvulling op rekenwerk uit Pluspunt:

  1. Lln die maximaal 2 of 3 keer per week rekenen uit Pluspunt, rekenen minimaal 1 keer per week uit rekentijgers.

  2. De meeste leerlingen geef je het rekentijger boekje dat qua niveau een half jaar lager is dan waar de leerling werkt in Pluspunt.

  3. Hier wordt zelfstandig uit gewerkt. Lln kijken zelf na, mits zij dit ook al zelf kunnen.

 Wiskunde

 1. Leerlingen die erg ver vooruitlopen op de lesstof behorende bij hun jaargroep, krijgen elke week wiskundeles van een vakleerkracht.

 2. Gedurende de week werken zij zelfstandig circa 45 minuten aan hun wiskunde werk.

 3. Minimaal eenmaal per week werken zij uit de methode pluspunt.

 4. De wiskundeles en het bijbehorende huiswerk worden (in overleg) door de vakleerkracht bepaald.