Engels

De groepsleerkracht verzorgt zelf de Engelse lessen.

De lessen worden gegeven volgens de methode Primary Colors n.a.v. het jaarschema Engelse lessen.

HB 4 werkt uit boek 1
HB 5 werkt uit boek 2
HB 6 werkt uit boek 3
HB 7 werkt uit boek 4
HB 8 werkt uit boek 5

Mocht een leerling later instromen of achterlopen, dan moet de leerling buiten de Engelse lessen om deze stof inhalen. De leerkracht plant dit voor de leerling in (op de weektaak of tijdens een ander vast moment per week). Ondertussen volgt de leerling wel de Engelse lessen die de leerkracht aan de hele groep aanbiedt.

Toetsen en huiswerk
Aan het begin van elk hoofdstuk worden de woordenlijsten meegegeven aan de leerlingen.
Deze woorden moeten de leerlingen thuis leren en worden daarna op school overhoord.

HB 45 heeft 12 woordenschattoetsen per jaar
HB 67 en HB 78 hebben 6 woordenschattoetsen per jaar
Alle HB groepen hebben daarnaast nog 6 unit toetsen per jaar

Deze toetsen zijn ingepland in het bijgevoegde jaarschema (zie volgende bladzijde).

Addendum Engels

Wat te doen als de leerling boven het niveau van de groep uitstijgt:

  • De leerling maakt in de eerste les van elk hoofdstuk de extra practice uit de handleiding. Aan de hand daarvan wordt bepaald welke lessen de leerling nog wel mee moet doen. Andere lessen hoeft de leerling niet mee te doen.
  • de leerling maakt opstellen in het Engels
  • de leerling geeft presentaties in het Engels
  • de leerling leest Engelstalige kinderboeken en geeft hierover een boekpresentatie in de klas
  • de leerling presenteert zijn/haar favoriete Engelstalige muziek aan de klas en vertelt hierover in het Engels. Tevens geeft de leerling in het Nederlands aan waar de tekst van de muziek over gaat.

(optioneel en na overleg in team uitvoerbaar ivm examenkosten:)
Indien gewenst bereidt de leerling zich voor op de Key / Preliminary / First English Test (Cambridge: https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-qualifications/) en maakt deze tegen het einde van het schooljaar.