Toelatingsprocedure HB-groep

In de gemeente Utrecht is het voltijds hoogbegaafdenonderwijs vanaf het schooljaar 2019/2020 ingericht als voorziening van het SWV Utrecht PO.
Voor de toelatingsprocedure voor hoogbegaafd onderwijs, verwijzen we u graag naar de informatie van SWV PO  Utrecht.