Toelatingsprocedure HB-groep

Bij de leerling is een IQ-onderzoek (WISC-III, geschikt voor leerlingen van 6-17 jaar) afgenomen welke nog geldig is (max. twee jaar geleden afgenomen). Bij jongere kinderen volstaat een ander algemeen erkend IQ-onderzoek.
De leerling heeft een IQ  van 130 of hoger.
De leerling draait een week in de HB-groep mee op proef.
Na deze proefweek vindt er een evaluatiegesprek plaats met de ouders en eventueel de leerling  a.d.h.v. het door de groepsleerkracht ingevulde evaluatieformulier.
Tijdens het evaluatiegesprek bepaalt de school uiteindelijk of de leerling direct (indien mogelijk) of op de wachtlijst geplaatst wordt.
Als er plaats ontstaat in een HB-groep krijgen leerlingen die Pantarijn al bezoeken voorrang. Daarna wordt gekeken wie het hoogst op de wachtlijst staat.