Onderzoekstijd

Tijdens onderzoekstijd voeren de leerlingen een eigen onderzoek uit.
Hierbij kunnen leerlingen gebruik maken van taakaanpakkaarten.
In het onderstaande schema wordt aangegeven in welke groep welke taakaanpakkaarten ingezet kunnen worden.

Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8
Kiezen van een onderwerp Kiezen van een onderwerp Kiezen van een onderwerp Kiezen van een onderwerp Kiezen van een onderwerp
Wat weet ik al van het onderwerp Wat weet ik al van het onderwerp Wat weet ik al van het onderwerp Wat weet ik al van het onderwerp Wat weet ik al van het onderwerp
Procesvragen maken Procesvragen maken Procesvragen maken Procesvragen maken Procesvragen maken
Productvragen maken Productvragen maken Productvragen maken Productvragen maken Productvragen maken
Informatie zoeken Stappenplan maken Stappenplan maken Stappenplan maken Stappenplan maken
Informatie verwerken Informatie zoeken Tijdpad maken Tijdpad maken Tijdpad maken
Materiaal verzamelen Informatie verwerken Informatie zoeken Informatie zoeken Informatie zoeken
Afspraken maken en nakomen Materiaal verzamelen Informatie verwerken Informatie verwerken Informatie verwerken
Samenwerken Meerdere oplossingen geven Materiaal verzamelen Materiaal verzamelen Materiaal verzamelen
Reflectie leerproces
Evaluatie nieuwe vaardigheden
Afspraken maken en nakomen Meerdere oplossingen geven Meerdere oplossingen geven Meerdere oplossingen geven
Reflectie productdoel Samenwerken Eigen mening geven Eigen mening geven Eigen mening geven
Vorm van presenteren (juf bepaalt) Reflectie leerproces
Evaluatie nieuwe vaardigheden
Conclusies trekken Conclusies trekken Conclusies trekken
Reflectie productdoel Afspraken maken en nakomen Hypothese opstellen Hypothese opstellen
Vorm van presenteren (juf bepaalt) Samenwerken Afspraken maken en nakomen Afspraken maken en nakomen
Reflectie leerproces
Evaluatie nieuwe vaardigheden
Samenwerken Samenwerken
Reflectie productdoel Reflectie leerproces
Evaluatie nieuwe vaardigheden
Voorbereiden interview
Vorm van presenteren Reflectie productdoel Interview uitvoeren
bronvermelding Vorm van presenteren Interview uitwerken
bronvermelding Reflectie leerproces
Evaluatie nieuwe vaardigheden
Reflectie productdoel
Vorm van presenteren
bronvermelding