Filosofielessen worden op verschillende manieren ingevuld.

  1. De leerkracht stelt een vraag waarover gefilosofeerd wordt.
  2. De leerlingen stellen vragen waarover gefilosofeerd wordt.
  3. De leerlingen filosoferen n.a.v. een filmpje of een actualiteit.

Het voldoet aan een behoefte van de mens om over het geheel na te denken.

Werkvormen die ingezet worden:

  • Coöperatief leren
  • Debatteren

Er kan gebruik gemaakt worden van verschillende op school aanwezige boeken:

  • FiloSofie: wat is vrijheid, samenwerken
  • De vliegende papa’s
  • De wereld van Sofie

Ook maken we gebruik van een leerlijn filosofie via kinderkennisbank.