Hoogbegaafdenonderwijs

Zo´n 2 tot 3 % van alle kinderen heeft een IQ van boven de 130 en is daarmee hoogbegaafd. Voor buitenstaanders lijkt hoogbegaafdheid ideaal: een kind dat fluitend de basisschool doorloopt, nooit ergens moeite voor hoeft te doen en verzekerd is van een succesvolle toekomst. Helaas is de waarheid echter vaak anders en ondervinden hoogbegaafde kinderen reeds op de basisschool vele moeilijkheden. Tot voor kort was er nauwelijks aandacht voor de problematiek van deze kwetsbare groep van hoogbegaafde kinderen.

 Hoogbegaafdheid & onderpresteren

Hoogbegaafdheid houdt meer in dan alleen een hoog IQ. Pas als een IQ hoger dan 130 wordt gecombineerd met een hoge mate van creativiteit en doorzettingsvermogen kun je spreken over hoogbegaafdheid. Veel hoogbegaafde kinderen hebben wel een hoog IQ, maar moeten leren hun creativiteit en doorzettingsvermogen te herkennen en te ontwikkelen. Leren zij dit niet, dan gaan zij ‘onderpresteren’.

In het reguliere basisonderwijs worden deze kinderen vaak onvoldoende uitgedaagd op hun niveau, waardoor zij niet leren leren, zich vervelen en uiteindelijk gedemotiveerd raken. Onderpresteren leidt vaak tot problemen, frustraties, gedragsproblemen en zelfs depressies. Daarnaast is er in het reguliere onderwijs vaak veel onbegrip voor hoogbegaafde kinderen: zij worden gezien als vervelende betweters en raken sociaal geïsoleerd. Om deze kinderen op de juiste manier te begeleiden en te leren omgaan met hun ongekende talent is aangepast onderwijs noodzakelijk.

In Utrecht / De Meern is er sinds schooljaar 2015-2016 een mogelijkheid voor hoogbegaafde kinderen om passend onderwijs te volgen. De kinderen krijgen er op een andere manier les: de klassen zijn kleiner (maximaal 20 kinderen), zodat de docent iedere leerling beter kan begeleiden. De standaard leerstof wordt op een andere manier aangeboden en wordt in een compacter tijdrooster behandeld, waardoor er tijd overblijft voor diverse extra vakken. Gespecialiseerde docenten geven de kinderen les in onder meer wiskunde, Spaans, muziek, techniek, filosofie en schaken.

De ervaring heeft geleerd dat de kinderen die overstappen naar het hoogbegaafdenonderwijs enorm opknappen, zowel op cognitief als op sociaal gebied. Zij voelen zich onder gelijken en krijgen lesstof aangeboden in het tempo en op het niveau dat bij hun behoeftes aansluit. Zij worden uitgedaagd en leren eindelijk zichzelf te zijn na zich vaak jaren te hebben aangepast. Ze leren leren, waardoor zij optimaal gebruik kunnen maken van hun capaciteiten.

Hoogbegaafdheid is een cadeau, dat moet worden uitgepakt voordat het gebruikt kan worden. Het hoogbegaafdenonderwijs op Pantarijn leert de kinderen hoe ze dit moeten doen, zodat ze hun talent uiteindelijk kunnen benutten en er trots op leren zijn!

Zorg voor ontwikkeling van ongekend talent!